IRAN-TEHRAN

Unit 1 , 2nd Floor , No. 24 , South West Of Arjantin Sq. , Tehran , Iran

982142541+

24/7 Customer Support

SUN - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

delivered at place

delivered at place چیست؟ در این قرداد محل تحویل و مقصد یکی هستند پس تمامی ریسک و هزینه ها تا محل مقصد به عهده فروشنده است. از این قاعده برای هر روش حمل و یا بیش ار یک روش هم امکان استفاده از آن وجود دارد. فروشنده هزینه ترخیص و تحویل و تخلیه و تامین کالا را بر عهده دارد نکته مهم در ترخیص کالا هنگام واردات است و هزینه ترخیص کالا برای صادرات بر عهده خود مشتری است.

ارسال دیدگاه