IRAN-TEHRAN

Unit 1 , 2nd Floor , No. 24 , South West Of Arjantin Sq. , Tehran , Iran

982142541+

24/7 Customer Support

SUN - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

حمل بصورت door to door به این معناست که کالا را در انبار فروشنده تحویل گیرند و به انبار خریدار کالا تحویل دهند.

منظور از واردات قطعی ، کالایی است که برای مصرف در داخل کشور به گمرک اظهار و ترخیص می شود و واردات موقت به کالاهایی اطلاق می شود که از یک قلمرو گمرکی وارد و از همان قلمرو یا دیگر نقاط مجاز مرزی از کشور خارج می شود و شامل اشکال زیر است: - ورود موقت کالاها به منظور تعمیر ، تکمیل و یا شرکت در نمایشگاهها . - ورود موقت دستگاههای فیلمبرداری ، عکسبرداری هوایی ، دستگاههای عملی ، فنی و..... - ورود موقت وسایل نقلیه موتوری وغیر موتوری - ورود کانتینر (container) و محفظه های مشابه . - ورود موقت دام برای تعلیف

JIT مخفف Just In Time در آغاز به عنوان روشی برای کاهش سطوح موجودی انبار های ژاپنی مطرح بود.امروزه Just In Time به یک فلسفه مدیریتی شامل مجموعه ای ازعلوم و دراختیار گرفتن یک سری جامع از اصول و تکنیک های تولید گسترش یافته است. تولید به موقع درصورتی که به شکل مناسب دریک سازمان به کار گرفته شود ظرفیت تقویت مزیت رقابتی سازمان را در بازار به شکل اساسی با کاهش اتلاف ها و بهبود کیفیت محصول و بهره وری تولید دارا خواهد بود. از نظر رویکرد مدیریت تولید سیستم تولیدی Just In Time به این معنی است که خرید مواد خام و سایر قطعات تولید فقط در زمان مصرف این مواد قطعات در فرآیند تولید از فروشندگان تحویل شوند. و از طرفی تولید زمانی انجام خواهد شد که سفارش از مشتری گرفته شود به همین خاطر این سیستم تولید را اصطلاحا «سیستم کشش تولید- تقاضا» نیز نامیده اند،زیرا تا مشتری تقاضا نکند تولیدی انجام نمی شود لذا عکس سیستم تولیدی سنتی است که در آن مواد تا حد ممکن به فرآیند تولید تزریق می شود و فرآیند نیز تا حد ممکن تولید می کند.این رویکرد دارای اصول متعددی است.اگر شرکتی بخواهد این رویکرد را در فرآیند تولید خود به کار اندازد بایستی یکسری اصول را تا حد امکان عملی کند.

تعرفه کالاها از 4% تا 12 درصد بسته به نوع جنس می باشد. مگردر مواقع خاص برای مدت معینی تغییر یابد .

اگر سند حمل و نقل قابلیت انتقال به دیگران را داشته باشد و به عنوان سند مالکیت محسوب گردد بارنامه نامیده می شود ولی اگر این ویژگی را نداشته باشد راه نامه نامیده می شود.

منظور ازعملکرد کانتینری مجموع همه کانتینرهائی است که در بنادر تحت عنوان کانتینرهای وارداتی ، صادراتی و یا ترانشیپی تخلیه یا بارگیری می شوند. ابه همین دلیل یک کانتینر ترانشیپی در هر بندر حداقل دو بار شمرده می شود یک بار به عنوان کانتینر وارداتی و یک بار هم به عنوان کانتینر صادراتی. بنابراین قاعدتا عملکرد بایستی بر حسب جابجائی کانتینر محاسبه شود ولی به دلائل استراتژیک و بازرگانی، هم مسئولین بنادر و هم اپراتورهای پایانه های کانتینری ترجیح می دهند تا عملکرد را بر حسب teu بیان کنند. در حالی که منظور از ترافیک کانتیری جهان ، تعداد مطلق کانتینرهائی است که حمل و نقل دریائی شده اند و شمارش های دوگانه مربوط به واردات ، صادرات و همچنین تعداد ترانشیپ های فیمابین از آمار کلی کسر می گردد.؟

به معنای گواهی لیست سیاه است و کشورهایی که در حال جنگ با کشور دیگری باشند و یا به لحاظ سیاسی روابط تیره ای با کشوری داشته باشند و خرید از کشور مزبور را ممنوع اعلام کرده یا در شرایط تحریم قرار داده باشند تقاضای ارائه گواهی لیست سیاه را می کنند. اطلاعات درخواستی که در لیست سیاه بایستی ارائه شود شامل این موارد است: 1) کالا ساخت کشور مورد نظر نیست 2) طرف های درگیر در فرایند معامله مثل کارخانه سازنده، بانک، شرکت بیمه، شرکت حمل کننده کالا و .. در لیست سیاه قرار نداشته باشند 3) وسیله نقلیه ای که کالا را حمل می کند نبایستی در بنادر آن کشور توقف نماید مگر به علت خاص مجبور به توقف باشد.

تعریف راهنامه : سندی غیر قابل معامله می باشد که جهت حمل کالا با کامیون مورد استفاده قرار می گیرد. این سند تحت مقررات بین المللی حمل کالا از طریق جاده صادر می گردد. کامیون حامل کالای کشورهای عضو این مقررات در صورت پلمپ صحیح و سالم در کشور مبدا نیازی به بازدید تا گمرک کشور مقصد را نخواهد داشت. تفاوت راهنامه و بارنامه : اگر سند حمل، قابل انتقال بود و به عنوان سند مالکیت محسوب شود، بارنامه نامیده شده و اگر این ویژگی را نداشته باشد، راه‌نامه می‌نامند