IRAN-TEHRAN

Unit 1 , 2nd Floor , No. 24 , South West Of Arjantin Sq. , Tehran , Iran

982142541+

24/7 Customer Support

SUN - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

cost insurance and freight

cost insurance and freight چیست؟ سی ای اف یک اصطلاح قرارداد بین المللی دیگر است. شامل تمامی هزینه ها مانند بیمه و حمل و نقل است. که فروشنده آن را پوشش میدهد.این قرارداد تنها برای حمل از طریق راه آبی اعمال میشود. تمامی زیان ها تا قبل از ورود به بندر مقصد بر عهده فروشنده است اما پس از آن تمامی مسئولیت ها بر عهده مشتری است. معمولا فروشندگانی از سی ای اف استفاده می کنند که دسترسی مستقیم بر کشتی ها دارند. انتقال ریسک باید دقیقا در قرار داد عقد شود تا نشان دهد دقیقا در جه نقطه ای مسئولیت کالا به خریدار واگذار میشود. مسئولیت های فروشنده عبارتند از: -خرید مجوز صادرات برای محصول -ارائه بازرسی از محصولات -هرگونه هزینه یا هزینه برای حمل و بارگیری کالا به بندر فروشنده -هزینه های بسته بندی برای صادرات محموله -هزینه ترخیص کالا  از گمرک، عوارض و مالیات(برای صادرات) -هزینه حمل بار از طریق دریا یا آبراه از بندر فروشنده تا بندر مقصد خریدار -هزینه بیمه محموله تا بندر مقصد خریدار -پوشش هزینه هرگونه آسیب یا تخریب به کالا

ارسال دیدگاه